Kirkkoherra:

Vuosi 2023:

Vuosi 2024: 

12 § Viranhaltijan vuosiloman muutoshakemus, muutoksenhakukielto (nähtävillä 16.2.2024)

13 § Työntekijän työlomahakemus, muutoksenhakukielto (nähtävillä 16.2. 2024 saakka)

14 § Yövalvojan ottaminen isosleirille 26.-28.1.2024, oikaisuvaatimusohje (nähtävillä 22.2.2024 saakka)

15 § Viranhaltijan virkavapaushakemus, muutoksenhakukielto (nähtävillä 29.2.2024 saakka)

16 § Päätös hyväksyä Polku-toimintamallin toteuttamista tukevan opinnäytetyösuunnitelman ja myöntää kyseistä työtä tekevälle nuorisotyönohjaajalle oikeus käyttää seurakunnan työtilaa opinnäytetyön tekemiseen, oikaisuvaatimusohje (nähtävillä 29.2.2024 saakka)

17 § Viranhaltijan virkavapaushakemus, muutoksenhakukielto (nähtävillä 12.3.2024 saakka)

18 § Viranhaltijan vuosiloman muutoshakemus, muutoksenhakukielto (nähtävillä 12.3.2024 saakka)

19 § Viranhaltijan virkavapaushakemus, muutoksenhakukielto (nähtävillä 12.3.2024 saakka)

20 § Viranhaltijan virkavapaushakemus, muutoksenhakukielto (nähtävillä 12.3.2024 saakka)

21 § Päätös varhaiskasvatuksen vapaaehtoisesta kerhoapulaisesta ajalle 15.-29.2.2024, oikaisuvaatimusohje (nähtävillä 12.3.2024 saakka)

22 § Työntekijän työlomahakemus, muutoksenhakukielto (nähtävillä 12.3.2024 saakka)

23 § Päätös työelämään tutustujan ottamisesta nuorisotyöhön 17.2.2024, oikaisuvaatimusohje (nähtävillä 12.3.2024 saakka)

24 § Päätös työelämään tutustujan ottamisesta nuorisotyöhön 21.2.2024, oikaisuvaatimusohje (nähtävillä 13.3.2024 saakka)

Talousjohtaja:

 

Vuosi 2024:

§ 6