Kempeleen seurakunnan viranhaltijapäätökset julkaistaan ja pidetään yleisesti nähtävillä tällä sivustolla (KL 652/2023, KJ 657/2023). Jos seurakuntalaisella on muutoksenhakuoikeus nähtävillä pidettävään viranhaltijapäätökseen, muutoksenhakuohjeet eli oikaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitus (KL 10:23) ovat päätöksen liitteenä. KirVESTESin mukaisissa asioissa seurakuntalaisella ei ole muutoksenhakuoikeutta. Näitä ovat mm. palkkaukseen, KirVESTESin mukaisiin virka- ja työvapaisiin, vuosilomiin, matkakorvauksiin, henkilöstökoulutukseen ja työaikaan liittyvät päätökset. 

Kirkkoherra:

Vuosi 2024: 

86 § Muutos jumalanpalvelussuunnitelmaan (nähtävillä 24.6.2024 saakka)

87 § KirVESTESin mukainen työntekijän hakemus, ei muutoksenhakuoikeutta, nähtävillä 25.6.2024 saakka

88 § Kanttorin viransijaisjärjestelyt ajalle 1.8.2024-31.1.2025, nähtävillä 25.6.2024 saakka

89 § Nuorisotyönohjaajan viransijaisen palkkaaminen ajalle 17.7.2024-30.6.2025, nähtävillä 25.6.2024 saakka

90 § Ma. toimistosihteeri ja hautatoimen projektityöntekijä ajalle 10.-16.6.2024 ja 15.7.-31.8.2024, nähtävillä 25.6.2024 saakka

91 § Kesän 2024 rippikoulujen ja kesäkerhojen isosvalinnat, nähtävillä 25.6.2024 saakka

92 § KirVESTESin mukainen työntekijän hakemus, ei muutoksenhakuoikeutta, nähtävillä 25.6.2024 saakka

93 § KirVESTESin mukainen työntekijän hakemus, ei muutoksenhakuoikeutta, nähtävillä 25.6.2024 saakka

94 § Ma. diakoniatyöntekijän virka ajalle 1.10.2024-30.9.2025, nähtävillä 25.6.2024 saakka

95 § KirVESTESin mukainen työntekijän hakemus, ei muutoksenhakuoikeutta, nähtävillä 25.6.2024 saakka

96 § Nuorisotyön leirikesän 2024 yövalvojavalinnat sekä muutokset viranhaltijapäätökseen nro 91/2024 nuorisotyön kesän 2024 rippikoulujen ja kesäkerhojen isosvalinnoista, nähtävillä 27.6.2024 saakka

97 § Rippikoulujen turvallisuusvastaavat kesällä 2024, nähtävillä 27.6.2024 saakka

98 § KirVESTESin mukainen työntekijän hakemus, ei muutoksenhakuoikeutta, nähtävillä 30.6.2024 saakka

99 § Nuoristotyön leirikesän 2024 muutokset viranhaltijapäätökseen 91/2024 isosvalinnoista - osa 2, nähtävillä 2.7.2024 saakka

100 § Nuoristotyön leirikesän 2024 muutokset viranhaltijapäätökseen 91/2024 isosvalinnoista - osa 3, nähtävillä 6.7.2024 saakka

101 § Muutos viranhaltijapäätökseen "Kanttorin viransijaisjärjestelyt ajalla 1.8.2024 - 31.1.2025", nähtävillä 6.7.2024 saakka

102 § KirVESTESin mukainen työntekijän hakemus, ei muutoksenhakuoikeutta, nähtävillä 6.7. 2024 saakka

103 § KirVESTESin mukainen työntekijän hakemus, ei muutoksenhakuoikeutta, nähtävillä 6.7. 2024 saakka

 

Talousjohtaja:

Vuosi 2024

§ 21 Työntekijän peruspalkan vahvistaminen (KirVESTES), ei muutoksenhakuoikeutta, nähtävillä 14.6.2024 saakka

§ 22 Työntekijän peruspalkan vahvistaminen (KirVESTES), ei muutoksenhakuoikeutta, nähtävillä 14.6.2024 saakka

§ 23 Työntekijän peruspalkan vahvistaminen (KirVESTES), ei muutoksenhakuoikeutta, nähtävillä 14.6.2024 saakka

§ 24 Työntekijän kokemuslisäajan vahvistaminen (KirVESTES), ei muutoksenhakuoikeutta, nähtävillä 14.6.2024 saakka

§ 25 Pappilan piha-alueurakkaan liittyvän lisä- ja muutostyötarjouksen hyväksyminen, liite 2, nähtävillä 17.6.2024 saakka

§ 26 Työntekijän virkavapaan vahvistaminen (KirVESTES), ei muutoksenhakuoikeutta, nähtävillä 17.6.2024 saakka

§ 27 Työntekijän kokemuslisäajan vahvistaminen (KirVESTES), ei muutoksenhakuoikeutta, nähtävillä 19.6.2024 saakka

§ 28 360 panoraamakuvauksen tilaaminen Kempeleen kirkoista, nähtävillä 24.6.2024 saakka

§ 29 Keskustan seurakuntakeskuksen kaukolämpöliittymän irtisanominen, nähtävillä 24.6.2024 saakka

§ 30 Kokkokankaan seurakuntakeskuksen leikkialueen aidan uudistaminen, nähtävillä 24.6.2024 saakka

§ 31 Ei julk. hankinta, Julkisuuslaki 24 § kohta 7, ei muutoksenhakuoikeutta, tieto nähtävillä 24.6.2024 saakka.

§ 32 Ei julk. hankinta, Julkisuuslaki 24 § kohta 7, ei muutoksenhakuoikeutta, tieto nähtävillä 2.7.2024 saakka.

§ 33 Työntekijän vuosilomapäivän peruminen (KirVESTES), ei muutoksenhakuoikeutta, nähtävillä 2.7.2024 saakka.

§ 34 Työntekijän palkallisen työvapaan hyväksyminen (KirVESTES), ei muutoksenhakuoikeutta, nähtävillä 2.7.2024 saakka.

§ 35 Työntekijän vuosilomahakemuksen hyväksyminen (KirVESTES), ei muutoksenhakuoikeutta, nähtävillä 2.7.2024 saakka.

§ 36 Työntekijän vuosilomahakemuksen hyväksyminen (KirVESTES), ei muutoksenhakuoikeutta, nähtävillä 4.7.2024 saakka.