Kokkokankaan hautausmaa

 

                                                                                                                                                                                                         kuva: Minna Sorvala

Hautausmaa-alue sijaitsee Kempeleen Kokkokankaalla Köykkyrintien varrella. Hautausmaaksi tarkoitetun alueen kokonaispinta-ala on noin 5 ha, josta tässä ensimmäisessä vaiheessa on rakennettu valmiiksi noin 3,3 ha.

Uusi hautausmaa-alue on luonnonvaraista, hiekkaista metsämaata, joka on muotoiltu loivasti kumpuilevaksi ja hautaustoimintaan sopivaksi kentäksi pääosin alueella olevilla maamassoilla. Alueen läpi virtaava Kissaojaa on kunnostettu ja syvennetty. Koko nyt rakennettavalle alueelle on tehty salaojitus pohjavedenpinnan laskemiseksi.

Hautausmaa-alueen yhteyteen on rakennettu huoltorakennus, joka sisältää hautausmaan työntekijöiden sosiaalitilat, toimiston, liikuntaesteisille mitoitetun wc:n, huoltohallin ja tekniset tilat. Rakennuksen kantava runko on puuta.

Olemassa olevaan seurakuntarakennukseen on tehty uusi katoksellinen tuulikaappi ja erillinen katos teräsrakenteisina sekä kellotapulitila.

Huoltorakennuksen yhteyteen on tehty varaus vainajien säilytystilalle, mutta tilaa ei tässä vaiheessa rakenneta.

Hautapaikkojen määrätavoite koko hautausmaalla on noin 5 400 hautapaikkaa, joista arkkuhautapaikkoja 4 400 kpl ja uurnahautapaikkoja 1 000 kpl. Tässä ensimmäisessä vaiheessa in rakennettu 650 arkkupaikkaa ja 250 uurnapaikkaa sekä muistolehto ja sirottelualue.

Muistolehto on alue, jonne vainajan tuhka kätketään hautasijaa merkitsemättä. Tuhka voidaan haudata uurnassa tai ilman uurnaa. Muistolehto on rakennettu  ulkohartauspaikan ja muualle haudattujen muistomerkin eteläpuolelle. Muistolehto on erotettu muusta alueesta kasvillisuudella.

Ulkohartauspaikka ja muualle haudattujen muistomerkki on rakennettu seurakuntakeskuksen ja uuden hautausmaan väliselle alueelle. Osa alueesta kiveystetty ja osa nurmetettu.Muistomerkin yhteyteen on suunniteltu muistokynttilöille turvallinen ja kiinteä sijoituspaikka.

Kissaojan varteen ja pääreittien risteyksiin on rakennettu levähdys- ja hiljentymispaikkoja. Paikat ovat kestopäällystettyjä kiveyksellä ja ne varustetaan penkeillä.

Hautausmaa on aidattu alueen luonteeseen soveltuvalla aidalla ja porttirakenteilla. Ensimmäisten rakennusvaiheiden yhteydessä Kissaojan eteläpuolella aitaaminen rajoittuu ojan eteläpuolelle, jolloin oja toimii luonnollisena raja-aitana..