Kempeleen seurakunnan
verkkopalvelun henkilötietojen käsittely

Kempeleen seurakunnan verkkopalvelussa on mahdollista ilmoittautua seurakuntien toimintaan kuten kerhoihin, leireille, retkille, musiikkitoimintaan ja tapahtumiin, jolloin kerätään ilmoittautujien henkilötietoja.

Verkkopalvelussa yhteydenottopyynnön jättäneiden henkilötietoja käytetään yhteydenottoon vastaamiseen.

Rekisterinpitäjä

Kempeleen seurakunta
Kissaojantie 12, 90450 Kempele
Puhelin: 08 5614 500

Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa

Sari Karvonen, tiedotussihteeri
Kissaojantie 12, 90450 Kempele
Puhelin:  044 7790 016
sähköposti: sari.karvonen@evl.fi


Rekisterin nimi ja rekisteröidyt:

Tietosuojaseloste Kempeleen seurakunnan verkkopalvelun henkilötietojen käsittelystä.


Käsittelemme rekisterissä toimintaamme osallistuvien ja näiden huoltajien henkilötietoja.
 

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään, jotta sinun on mahdollista osallistua seurakunnan järjestämään toimintaan, käyttää seurakunnan palveluita tai ottaa yhteyttä digitaalisesti.

Yhteydenotto- ja palautelomakkeen täyttäneiden henkilötietoja käytetään vain yhteydenottoon vastaamiseen.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilöiden tarpeelliset yksilöintitiedot sekä muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.

Rekisteri voi sisältää esim. seuraavat tiedot käyttäjistä:

- Etu- ja sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Postiosoite
- Ikä
- Laskutustiedot – osoite
- Huoltajan tiedot
- Terveystiedot
- Allergiatiedot

 

Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja muut henkilötiedot saadaan sinulta tai sinun huoltajilta ilmoittautumisen, rekisteröitymisen, yhteydenottopyynnön tai muun vastaavan yhteydenoton yhteydessä.

Tietojen luovutus ja siirto

Tallennetut tiedot on rajoitettu ainoastaan rekisterinpitäjän omaan käyttöön, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille ilman henkilöiden lupaa ja perusteluita.

Leiri- ja retkitoiminnassa sekä tapahtumissa allergiatiedot annetaan keittiölle.

Leiriläisen ja huoltajan tiedot leirin ja retken vetäjälle.

 

Kempeleen seurakunta voi siirtää henkilötietolain puitteissa rekisterin sisältämiä tietoja Kirkon tilastointijärjestelmään (ei sisällä henkilötietoja).

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.