Eri maiden lapsia

Yhteiskunnan varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen yhteistyö

 

Kempeleessä seurakunnan ja yhteiskunnan varhaiskasvatuksen (julkisten ja yksityisten päiväkotien) välistä yhteistyötä tehdään päiväkotien katsomuskasvatuksen mentoroinnin kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että me seurakunnan lastenohjaaja-mentorit käymme dialogia päiväkotien henkilökunnan kanssa. Päiväkodin henkilökunta toteuttaa itse omissa lapsiryhmissään katsomuskasvatusta laulujen, leikkien, tarinoiden, satujen, draaman yms. toiminnan kautta. Monesti katsomuskasvatukseen liittyvät asiat nousevat lapsiryhmissä esiin arkipäivän tilanteissa, jolloin on luontevaa, että ryhmässä paikalla olevat aikuiset eli päiväkodin henkilökunta vastaa lasten kysymyksiin ja pohtii asioita yhdessä lasten kanssa. Tähän liittyen seurakunnan lastenohjaaja-mentorit voivat toimia asiantuntijoina erityisesti kristinuskoon mutta myös muihin katsomuksiin liittyen. 

Mentoreina toimivat lastenohjaajat Sari Korhonen puh.0400 279 883, Hannele Haataja puh. 044 7790 046 sekä Tanja Helenius puh. 044 7790 052, sähköposti etunimi.sukunimi@evl.fi

Mentorointijako:

Hannele: Linnakangastalon päiväkoti, Pikkukokon päiväkoti, Kokkokankaan päiväkoti, Honkasen päiväkoti, Ylikylän päiväkoti

Sari: Kirkonkylän päiväkoti, Kirkonkylän esikoulupäiväkoti, Sarkkirannan päiväkoti, Santamäen päiväkoti

Tanja: Touhula Kempele, Touhula TouhuVekara, Touhula ViksuVekara, Norlandia Luonnossa kotonaan Linnakangas, ICEC Kempele Pilke
 

Päiväkotien katsomuskasvatukseen liittyvistä asioista voit olla yhteydessä myös varhaiskasvatuksen lähiesihenkilöön, Tanja Heleniukseen puh. 040 7790 052 tai etunimi.sukunimi@evl.fi

Katsomuskasvatuksen vuosikello