Seurakuntavaalit 2022

Yleistä seurakunnan hallinnosta

Seurakuntavaalit 

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. Seuraavat seurakuntavaalit ovat vuonna 2022.

Kuka voi äänestää seurakuntavaaleissa?

  • Seurakuntavaaleissa jo 16-vuotiaalla on äänioikeus.
  • Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, kirkon jäsenyys riittää

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu on päättynyt. Määräaikaan mennessä Kempeleen seurakunnassa jätettiin kuuden valitsijayhdistyksen ehdokaslistat. Ehdokaslistat hyväksytään lopullisesti vaalilautakunnan kokouksessa 3.10.2022.

Yhteinen seurakuntamme (8 ehdokasta)

Huovinen Hillevi

Silvola Suvi

Kaikkonen Keijo

Kärkimaa Jarkko

Kärkimaa Eija-Leena

Suni Helena

Rahja Matti

Santala Pirjo

Keskustalainen kirkkoväki (16 ehdokasta)

Hakkarainen Timo

Jarva Taavi

Juvani Kaisu

Kauppi Eero

Kauppinen Kaisa

Keränen Eija

Kova Henri

Lumijärvi Liisa

Löfgren Eeva

Mattila Heikki

Mattila Maija

Muikku Satu

Sankilampi Johanna

Siira Minna

Siniaalto Raija

Tauriainen Kaisu

Ajassa elävä seurakunta (5 ehdokasta)

Janatuinen Sari

Kumpulainen Rita

Mömmö Kerttu

Niskanen Esa

Nuutinen Kyösti

Perussuomalaiset (2 ehdokasta)

Piira Jori

Jalonen Arto

Kokoomus Kempele (10 ehdokasta)

Hahl Martti

Hanski Pia

Kivelä Saija

Kuivala Onni

Kukkurainen Hannu

Pellikka Anitta

Perälä Sari

Perälä Toni

Rauma Tuula

Rautiala Elina

Kristillisten perusarvojen puolesta (7 ehdokasta)

Sakko Tarja

Kaisto Antti

Määttä Pauli

Paakinaho Satu

Heikkala Markku

Pajula Terttu

Paananen Juha


Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Vaaleilla valittavan valtuuston puheenjohtajana toimii maallikko. Ehdokkaina vaaleissa voivat olla 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet.

Kirkkovaltuusto päättää
•seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista,
•perittävästä kirkollisverosta,
•rakennushankkeista ja
•virkojen perustamisesta.

Valtuusto valitsee myös jäsenet seurakunnan kirkkoneuvostoon. Ohje- ja johtosäännöllä kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle ja sen jaostoille.

Kempeleen seurakunnan kirkkovaltuustossa on 27 jäsentä. Kirkkovaltuusto kokoontuu keskimäärin 4 kertaa vuodessa. Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja niistä tiedotetaan seurakunnallisissa ilmoituksissa.

Kirkkoneuvosto 

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Varapuheenjohtajan lisäksi Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostossa on 8 luottamushenkilöä.

Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa sekä tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia.

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston sihteerinä toimii hallintosihteeri Tarja Karppinen.

Vastuuryhmät

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston lisäksi luottamushenkilöorganisaatioon kuuluvat kirkkovaltuuston asettamat vastuuryhmät. Vastuuryhmien tehtävänä on suunnitella ja arvioida vastuualueisiinsa kuuluvaa toimintaa yhdessä viranhaltijoiden kanssa.

Vastuuryhmiä on kuusi:  

  • Yleisen seurakuntatyön vastuuryhmä
  • Kasvatuksen vastuuryhmä
  • Diakonian vastuuryhmä
  • Vapaaehtoisuuden vastuuryhmä
  • Hautausmaan vastuuryhmä
  • Kiinteistöjen vastuuryhmä