Taloudelliset ongelmat

Seurakunta auttaa tarvittaessa myös taloudellisesti. Tämä ei ole ensimmäinen avun muodoista, sillä hädässä on tärkeintä päästä pohtimaan ja hoitamaan ongelmien juurisyitä.

Ulkopuolinen näkökulma saattaa auttaa tilanteen katsomista uudessa valossa. Yhdessä seurakunnan työntekijän kanssa tilanne kartoitetaan huolellisesti ja jatkotoimenpiteitä suunnitellaan asioiden selvittämiseksi.

Ensisijainen apu on sosiaalitoimen kautta.

Seurakunnan ruoka-apuun tarvitaan toimeentulotukipäätös.