Kasvatuksen vastuuryhmä

Siniaalto Raija, pj

Kauppi Eero
Niskanen Esa
Paakinaho Satu
Perälä Sari
Suni Helena