Kuvassa tietokone, lehtiä ja kännykkä sekä työntekijän kädet, jotka pitävät kahvikuppia

Avoimet työpaikat

Kempeleen seurakunta on itsenäinen kasvava 15 000 jäsenen seurakunta Oulun naapurissa. Seurakunnassamme on 35 työntekijää ja moninkertainen määrä vapaaehtoisia. Taloustoimistomme sijaitsee toimivien linja-autoyhteyksien päässä Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.

Me olemme reipas työyhteisö, jossa jokainen työntekijä otetaan huomioon.


Kempeleen seurakunta etsii aktiivista työntekijää

TALOUSSIHTEERIKSI

16.8.2021 alkaen.

Meillä pääset osaksi laaja-alaisesti toimivaa seurakuntaa.

Taloussihteerillämme on keskeinen rooli niin talous- ja henkilöstöhallinnossa, hankintojen ja kilpailutusten toteuttamisessa kuin taloussuunnittelussa ja -seurannassa. Huolehdit itsenäisesti seurakuntamme palkanlaskennasta, kirjanpidosta ja reskontratehtävistä yhteistyössä Kirkon Palvelukeskuksen kanssa. Tarkempi tehtäväkuvaus alla.

Työssäsi olet oma-aloitteinen, järjestelmällinen ja vastuullinen huippulisäys toimivaan työyhteisöömme. Innostut sekä itsenäisestä työskentelystä että työskentelystä talousjohtajan työparina.

Odotamme sinulta soveltuvaa korkeakoulu- tai opistotasoista tutkintoa (esim. AMK).

Tehtävä on kokoaikainen ja se sijoittuu kirkon palkkausjärjestelmän vaativuusryhmään 502. Peruspalkka on 2 426,19 €. Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa aikaisempaan työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää sekä työn arviointiin perustuvaa suorituslisää. Valitun tulee ennen työsuhteen aloittamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävään sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valinnassa voidaan hyödyntää myös soveltuvuusarviointia.

Hakuaika päättyy 30.4.2021 klo 16. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV sähköpostitse merkinnällä ”Taloussihteeri”: kempeleen.seurakunta@evl.fi. Voit liittää mukaan myös lyhyen videon (1-2 min), jossa kerrot miksi haet tätä työpaikkaa. Toivomme kuulevamme sinusta pian!

Lisätietoja tehtävästä antaa talousjohtaja Anneli Salo, puh. 040-779 0650: ke 14.4 klo 10-12, to 15.4 klo 13-15 ja ma 19.4 klo 16-19.

 

TALOUSSIHTEERIN TEHTÄVÄNKUVAUS:

 

Tehtävänkuvaus

A. Tehtävän perustiedot

Työnantaja/organisaatio:

Kempeleen seurakunta

Tehtävä:

Taloussihteeri

Esimiehen tehtävänimike:

Talousjohtaja

Tehtävää hoitaa:

B. Tehtävän yleiskuvaus

1. Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite

Taloussihteerin tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita osana paikallisseurakunnan perustehtävää.

2. Tehtävän pääasiallinen sisältö

 • taloushallinnon tehtävät:
 • Kipa-toimistonhoitajan tehtävät (palkkahallinto-, kirjanpito-, laskutus-, osto- ja myyntireskontratehtävät), -asiatarkastajan, -perehdyttäjän ja -kouluttajan tehtävät
 • talousarvion ja tilinpäätöksen laadintaan sekä talous- ja toimintasuunnitelmien valmisteluun liittyvät tehtävät
 • määrärahojen käytön valvonta
 • investointihankkeiden kustannusseuranta
 • maksujen perinnästä huolehtiminen
 • maksuliikenteen seuranta
 • sisäisen laskennan hoitaminen
 • yhteisvastuukeräyksen rahastonhoitajan tehtävät
 • hautainhoitorahastoon liittyvät tehtävät
 • testamenttiasiat

 • henkilöstöhallinnon tehtävät:
 • palvelussuhteiden ylläpitoon ja lomakkeiden laadintaan liittyvät tehtävät
 • KirVesTes:n soveltamisneuvonta
 • kokemuslisälaskennan valmistelutehtävät
 • henkilöstön poissaoloseurantaan liittyvät tehtävät
 • henkilöstö- ja palkkahallintotietojen ylläpitäminen
 • seurakunnan muistamissääntöön liittyvät tehtävät

 • taloussuunnitteluun liittyvät tehtävät:
 • talous- ja henkilöstöhallinnon suunnittelu- ja kehittämistehtävät
 • strategiseen taloussuunnitteluun osallistuminen
 • hankintoihin ja kilpailutuksiin liittyvät tehtävät

 • asiakaspalvelutehtävät

 • rakentamis- ja muut ilmoitustehtävät
 • taloustoimistoa koskevat arkistointitehtävät;
 • talousjohtajan sijaisuudet;
 • tiedotussihteerin sijaisuudet hänen hoidossaan olevien taloustoimiston tehtävien osalta;
 • muut esimiehen määräämät tehtävät.

3. Muuta tehtävän sisällöstä

   

C. Vaativuuskriteerit

1. Osaaminen

Millaista osaamista tehtävän hoitamisessa tarvitaan?

Yleensä teoreettinen koulutus tai tutkinto (esim. AMK).

Taloussihteerin työssä tarvittavaa erityisosaamista kehitetään myös työsuhteen aikana.

2. Vuorovaikutus

Mikä on tehtävän vuorovaikutuksen sisältö ja sen tavoite?

 1. Vuorovaikutus oman tehtävän lähiympäristössä.
 2. Asiakastyö, jossa vuorovaikutus oman tehtävän lähiympäristössä.
 3. Asiantuntijavuorovaikutusta oman tehtävän lähiympäristössä.
 4. Oman alan asiantuntijavuorovaikutusta asiakkaisiin nähden.
 5. Erikoistunutta ammattiosaamista edellyttävä tehtävä, jossa oman alan asiantuntijavuorovaikutusta asiakkaisiin nähden.
 6. Erityistä asiantuntijuutta edellyttävää vuorovaikutusta tai toimimista asiantuntijaryhmän työstä vastaavana.
 7. Erityistä asiantuntijuutta edellyttävää vuorovaikutusta tai suppean toiminnon tai vaativan osatoiminnon johtaminen, jolloin vuorovaikutuksen tavoitteena on toiminnon ohjaaminen.
 8. Johtava asiantuntija tai toiminnon johtaminen. Vuorovaikutuksen tavoite liittyy koko organisaation toiminnan suuntaamiseen tai turvaamiseen.
 9. Organisaation tai laajan toiminnon johtaminen. Vuorovaikutuksen tavoite liittyy koko organisaation toimintakykyyn.

3. Ohjaus

Miten työtä ohjataan?

 1. Annetut menettelytavat
 2. Vaihtoehtoiset, mutta pääosin ohjeistetut tai säädellyt menettelytavat.
 3. Väljästi määritellyt tai omaa soveltamistaitoa edellyttävät, luovat menettelytavat.
 4. Toiminnon strategian toteuttaminen tehtävässä.
 5. Organisaation strategian toteuttaminen tehtävässä.

 

4. Ongelmanratkaisu ja tiedonhankinta

Miten hankitaan tiedot toiminnalle tai ratkaisujen perusteiksi?

 1. Ongelmanratkaisu- ja tiedonhankintatilanteet ovat samanlaisia
 2. Ongelmanratkaisutilanteet ovat samankaltaisia ja niille on tyypillistä työn lähiympäristöstä saatavan tiedon hankinta, käsittely ja yhdistely
 3. Ongelmanratkaisutilanteet vaihtelevat, mutta niissä voidaan usein tukeutua aiempiin ratkaisumalleihin. Ratkaisujen tueksi on hankittava ja itsenäisesti analysoitava erikoistunutta taustatietoa.
 4. Ongelmaratkaisutilanteet pohjautuvat vaikeasti hahmotettaviin laajoihin kokonaisuuksiin ja lainalaisuuksiin ja sisältävät organisaation kannalta epävarmuuksia, jotka hallittava intuitiivisesti.

5. Vastuu

Millainen vastuu tai rooli tehtävässä on suhteessa toiminnan seurauksiin?

 1. Vastuu oman tehtävän hoitamisesta.
 2. Vastuu oman tehtävän hoitamisesta ja kehittämisestä.
 3. Vastuu tehtäväalan tai oman erityisalan hoitamisesta ja kehittämisestä.
 4. Vastuu toimintayksikön tai vaativan tehtäväalan hoitamisesta ja kehittämisestä.
 5. Vastuu toiminnon tai muun kokonaisuuden kehittämisestä tai johtamisesta.
 6. Vastuu laajan toiminnon tai muun vaativan kokonaisuuden kehittämisestä tai johtamisesta
 7. Vastuu organisaation johtamisesta