Yleisen seurakuntatyön vastuuryhmä

Hakkarainen Timo, pj

Janatuinen Sari
Kaikkonen Keijo
Sankilampi Johanna
Ylisirniö Kari