Yleisen seurakuntatyön vastuuryhmä

Hakkarainen Timo, pj

Janatuinen Sari
Kaikkonen Keijo
Kukkurainen Hannu
Lumijärvi Liisa
Sakko Tarja