Vapaaehtoisuuden vastuuryhmä

Sankilampi Johanna, pj

Hanski Pia
Huovinen Hillevi
Kaisto Antti
Kauppinen Kaisa
Muikku Satu