Vapaaehtoisuuden vastuuryhmä

Kumpulainen Rita, pj

Gallén Petri
Nuutinen Kyösti
Rundgren Ritva
Silvola Suvi