Vanha kirkko

Vihiluodonkuja 1 , 90440 Kempele

Vanha kirkko

Vanha kirkkomme on toistaiseksi poissa käytössä siihen tehtävän laajamittaisen restauroivan remontin vuoksi. Alustava käyttöönottoaikataulu on kesä 2022.

Kempeleen vanha kirkko on yksi maamme 11:sta jäljellä olevasta arvokkaasta tukipilarikirkosta.

Kempeleen vanha kirkko valmistui vuonna 1691 ja kuuluu maamme vanhimpiin puukirkkoihin. Kirkossa on Mikael Toppeliuksen tekemiä maalauksia vuosilta 1785-1786 ja 1795. Kirkon korkea torni on aikoinaan toiminut merenkulkijoilla suunnistusapuna.

Vanhassa kirkossamme on meneillään laajamittainen remontti. Tähän mennessä olemme saaneet valmiiksi kirkon ulkoseinän hirsivauriokorjaukset, olemme parantaneet lämmöneristystä sekä osittain uusineet ulkoseinän lautaverhousta ja maalanneet kirkon ulkoseinät kokonaisuudessaan. Olemme myös uudistaneet kirkon sähköjärjestelmät ja kunnostaneet morsiushuoneen eli entisen asehuoneen kokonaisuudessaan.

Tapulin osalta olemme tehneet vastaavia hirsikorjauksia ja uudistaneet sähköistykset. Katon valkoinen torniristi on siirretty kunnostukseen ja korjaamme parhaillaan myös tapulin kattopellitystä. Myös tapuli on maalattu ulkoa päin. Katto jää osittain huputuksen alle talven ja torniristin kunnostamisen ajaksi.

Seuraavaksi siirrymme kirkon sisälle tehtäviin restaurointitöihin, joita ovat mm. hirsimaalausten ja saarnastuolin konservointi. Myös kaikki kirkossa käytössä oleva vaatteisto konservoidaan.

Etsimme parhaillaan myös sopivia paanukatepuita ja mietimme sopivaa aluskaterakennetta paanukatteen alle. Sepät ovat myös aloittamassa paanukatteen kiinnitykseen tarvittavien takonaulojen taontaa.

Koko Kirkonmäkeä koskeva aluesuunnittelu on myös käynnissä. Tämän suunnittelun yhteydessä huomioidaan myös Vanhan kirkon parempi näkyvyys esim. Piriläntieltä katsottaessa, kastelu- ja jätepisteet sekä alueelle sijoitettavat penkistöt. Teemme myös alueeseen liittyvää muuta maisemasuunnittelua.

Lisätietoja: talousjohtaja Anneli Salo, puh. 040-779 0650.