Kirkkoherranvaalin ehdokasesittely/Rantalakeuden kysymyksiä ehdokkaille:

2. Miksi haluat Kempeleen kirkkoherraksi?

3. Millainen esihenkilö olet?

8. Miten edistäisit seurakunnan ykseyttä ja kirkkoherran roolia kaikkien seurakuntalaisten pääpaimenena?

12. Mitä sanoisit kempeleläiselle, joka ei ole ajatellut äänestää tulevassa kirkkoherranvaalissa?

LUE KOKO RANTALAKEUDEN HAASTATTELU TÄSTÄ. (Tilaajasisältö)

Erja Oikarinen, 54-vuotias

Nuorisotyönohjaaja, työnohjaaja ja teologian maisteri, jolla kokemusta nuorisotyönohjaajana 15 vuotta, seurakuntapastorina 10 vuotta, kirkkoherrana ja vt. kirkkoherrana 5,5 vuotta.

2. ” Kempeleen seurakunnassa on positiivinen eteenpäin menemisen henki. Täällä on luottamushenkilöitä, jotka antavat aivan käsittämättömän paljon aikaansa ja resurssejaan seurakunnan hyväksi. Seurakunnassa on paljon vapaaehtoisia, jotka toimivat monenlaisissa tehtävissä rakentaen seurakuntaa omilla lahjoillaan. Työkavereista olen hyvin ylpeä. Seurakunnan tiimiorganisaatiorakenne vastuuttaa ja valtuuttaa jokaisen toimimaan omasta tehtävästään käsin seurakunnan tehtävän toteutumiseksi. Kempeleen seurakunnan hengellisyys on juurevaa ja maanläheistä. Emeritus kirkkoherrat ovat edelleen läsnä seurakuntalaisten keskellä ja tuovat osaltaan jatkumon isien ja äitien perintöön.  Tämän päivän hengellisyydessä Kempeleen seurakunnassa hiljaisuuden messut ja retriitit, raamattuviikonloput ja -luennot kertovat pohjavireestä, jossa ihminen on pieni ja Jumala suuri. Seurakunnan toiminnassa on tietysti aina kehittämistä, ja uusia avauksia voidaan pohtia yhdessä. Mutta tällaisen yhteisön kirkkoherrana koen iloa ja kiitollisuutta, ja koen päivittäin työn tekemisen iloa. Mielelläni ja kiitollisena jatkaisin Kempeleessä vakituisena kirkkoherrana, jos seurakuntalaiset niin vaaleissa haluavat.”

3. ” Toivottavasti olen sellainen kuin haluan olla: luontevasti työyhteisössä mukana oleva mahdollistaja. Esihenkilön pitää tuntea organisaation rakenne ja kulttuuri, ja toimia siinä itse, ennen kuin voi lähteä harkitsemaan mahdollisia muutoksia tai kehittämiskohteita. Esihenkilönä haluan ensin nähdä sen hyvän, mitä nykyisessä järjestelmässä on, ennen kuin lähden tekemään uusia linjauksia. Kun linjausten aika on, esihenkilön pitää olla määrätietoinen, selkeä, sitkeä ja johdonmukainen. Esihenkilön pitää arjen työssään ennakoida ja organisoida, luoda rakenteet ja perehdyttää. Esihenkilön pitää tehdä oma työnsä ajallaan, jotta toisten työ mahdollistuu ja voi kehittyä. Esihenkilön pitää arvostaa kaikkea työtä, olla tasapuolinen ja kannustaa jokaista kasvamaan työssään ja tehtävissään. Esihenkilön pitää itse toimia ennakoitavasti ja organisaation rakenteiden ja hyvien toimintatapojen mukaisesti. Esihenkilön pitää sanoittaa organisaation tehtävää ja pitää näin visio elävänä ja näkyvänä. Esihenkilön pitää tietää mitä työntekijälle kuuluu, ja huolehtia, että organisaatiossa on hyvät rakenteet ja valmiudet tukemassa työntekijän jaksamista ja onnistumista. Esihenkilön pitää tiimiorganisaatiossa luottaa lähiesihenkilöihinsä, ja antaa heidän hoitaa oma mandaattinsa johtajina. Esihenkilön pitää huolehtia vuorovaikutuksesta ja tiedottamisesta, että kaikki saavat olennaisen tiedon ja ovat mukana henkilöstön hyvässä flowssa ja organisaation toiminnassa.”

8. ” Herätysliikkeet tekevät todella tärkeää työtä ja ovat monen seurakuntalaisen hengellinen koti. Suurin osa seurakuntalaisista ei kuitenkaan kuulu mihinkään herätysliikkeeseen – ja tämä on ihan hyvä näinkin. Ihminen ei ole parempi eikä huonompi kristitty tälläkään perusteella. Seurakunta on kaikkien, keskenään erilaisten seurakunnan jäsenten yhteisö. Kaikki ovat tervetulleita samaan kirkonpenkkiin, ja kaikki me olemme samalla tavalla Jumalan armoa tarvitsevia. Toivoisin, että jumalanpalvelus olisi seurakunnan yhteinen kokoontuminen, jossa kaikki inhimilliset raja-aidat voisivat olla poissa, ja koolla olisi vain Jumalan edessä samalla viivalla olevia kristittyjä. Kirkkoherran pitää viestiä tästä aktiivisesti, ja kutsua kaikkia yhteiseen jumalanpalvelukseen ja seurakunnan tilaisuuksiin. Suhteessa herätysliikkeisiin ja erilaisiin kristillisiin yhdistyksiin kirkkoherran pitää toimia tasapuolisesti ja samalla huolehtia siitä, että seurakunnassa tapahtuva opetus ja toiminta on kirkon tunnustuksen mukaista.”

12. ” Haluaisin kuulla, miksi et ole ajatellut äänestää. Haluaisin kuulla myös, mitä sinulle muuten kuuluu.”