KUULUTUS

Kempeleen seurakunnassa toimitetaan välitön kirkkoherranvaali. Kirkkoherranvaali alkaa sunnuntaina 15.10.2023 kello 11.15 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa, os. Piriläntie 190, 90440 Kempele ja päättyy kello 18.

Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu ajalla 9.10.-13.10.2023 maanantaista perjantaihin joka päivä kello 9–18 Kokkokankaan seurakuntakeskuksen salin aulassa, osoitteessa Kissaojantie 12, 90450 Kempele.

Tämän lisäksi ennakkoäänestää voi seuraavissa paikoissa:

Torstaina 12.10.2023 klo 12–17 K-Supermarket Kempele, osoite Kauppatie 2, 90440 Kempele.

Perjantaina 13.10.2023 kello 12–17 kauppakeskus Zeppelin (keskustori) os. Zeppelinintie 1, 90450 Kempele.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan ennakkoäänestysviikon aikana. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 6.10.2023 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta.

Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 6.10.2023 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 08-5614 500.

Kempeleessä 5.9.2023

Kempeleen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Heikki Mattila

_______________________________________________________________________________

 

KUULUTUS

Erja Helena Oikarinen (syntynyt 17.2.1969, Kempeleen seurakunnan vs.

kirkkoherra) on valmistunut teologian maisteriksi 28.1.2008 Helsingin yliopistossa. Hänet on vihitty papiksi 3.2.2008 Oulussa. Hän on suorittanut pastoraalitutkinnon 10.5.2011 ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon (arvosanalla hyvä 2+) 20.11.2012. Erja Oikarinen on suorittanut Kirkon johtamiskoulutukset Kirjo 2A (20 op) ja Kirjo2C/D (20 op). Lisäksi Erja Oikarinen on suorittanut Johtamisen erikoisammattitutkinnon, jonka on järjestänyt Management Institute of Finland.

Hän on palvellut seurakuntapastorina ja kappalaisena Karjasillan seurakunnassa ja kirkkoherrana Lumijoen ja Kempeleen seurakunnissa. Kirkkoherrakokemusta hänellä on runsas viisi vuotta. Erja Oikarinen on valmistunut kirkon nuorisotyönohjaajaksi Raudaskylän kristilliseltä opistolta

18.5.1991. Hän on toiminut nuorisotyönohjaajana Oulujoen ja Karjasillan seurakunnissa 1991–2008.

Muuta:

Erja Oikarinen on suorittanut kirkon yönohjaajakoulutuksen (60 op) 30.9.2020. Hän toimii Limingan rovastikunnan lääninrovastina 1.12.2019 alkaen ja Oulun hiippakuntavaltuuston pappisjäsenenä vuodesta 2016 alkaen. Lisäksi hänellä on kokemusta Karjasillan seurakunnan vaalilautakunnan ja alueneuvoston puheenjohtajuudesta ja Rauhan Tervehdys -seurakuntalehden hallituksen puheenjohtajuudesta.

Jyrki Kaarlo Sakari Jormakka (12.6.1972, Kauhavan seurakunnan kirkkoherra) on valmistunut 7.9.1998 teologian maisteriksi Helsingin yliopistosta. Hän on saanut pappisvihkimyksen Lapuan hiippakunnassa

9.9.1998. Hän on suorittanut pastoraalitutkinnon 3.1.2003 ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon (arvosanalla 2+) 13.12.2006. Jyrki Jormakka on suorittanut Johtaminen seurakunnassa -kurssin (20 op) ja hiippakunnallisen kurssin sielunhoidon alalta (17 op). Hän on osallistunut yksilötyönohjaukseen 40 kertaa vuosina 2004–2006.

Jyrki Jormakka on toiminut aluesihteerinä Herättäjä-yhdistyksessä ja seurakuntapappina Alahärmän, Lehtimäen ja Kauhavan seurakunnissa. Hän on toiminut Kauhavan kirkkoherrana vuoden 2012 helmikuun alusta lähtien, kaikkiaan hänellä on kirkkoherrakokemusta n. 13 vuoden ajalta.

Muuta:

Lisäksi hän on työskennellyt osa-aikaisena Kauhavan Ilmasotakoulun sotilaspappina noin 4 vuoden ajan. Jyrki Jormakka on toiminut hiippakuntavaltuuston pappisjäsenenä 2012–2016 Lapuan hiippakunnassa.

Antti Olavi Lapinoja (28.7.1964, Lohtajan seurakunnan kirkkoherra) on valmistunut teologian maisteriksi 1993 Helsingin yliopistosta. Hänet on vihitty papiksi 2.2.1998 Oulun hiippakunnassa ja hän on suorittanut

pastoraalitutkinnon 17.8.2021. Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon hän suorittanut (arvosanalla kiitettävä) 15.12.2021. Antti Lapinoja on suorittanut johtamisen perusteet -tutkinnon (5 op).

Hän on saanut pappisvihkimyksen virkamääräyksellä lukion uskonnonopettajaksi, lisäksi hän on toiminut määräaikaisesti kirkkoherran virassa Himangassa, Kälviällä ja Lohtajalla. Hän on ollut Lohtajan kirkkoherrana syyskuusta 2022 alkaen, tätä ennen hän toimi sekä Lohtajan että Kälviän seurakuntien yhteisenä kirkkoherrana yli kahden vuoden ajan. Antti Lapinojalla on kirkkoherrakokemusta kaikkiaan vajaa viisi vuotta. Hän toimii tällä hetkellä Kokkolan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana.

Muuta:

Antti Lapinoja toiminut aineopettajana, yrittäjänä perhekotialalla runsaat 10

vuotta ja yrittäjänä ravintola-alalla vajaan kahden vuoden ajan. Hän on

suorittanut yritysjohtamisen erityisammattitutkinnon Johtamistaidon opistossa 31.8.2010. Hän on suorittanut useita opetus-, perhekoti- ja ravintola-alaan liittyviä koulutuksia.

Vaalisijalle asetetut antavat vaalinäytteensä toimittamalla

päiväjumalanpalveluksen Kempeleen kirkossa perättäisinä sunnuntaipäivinä

klo 10.00.

 

1. vaalisijalla oleva Kempeleen seurakunnan vt. kirkkoherra TM Erja Helena

Oikarinen sunnuntaina 17.9.2023 klo 10.00.

2. vaalisijalla oleva Kauhavan seurakunnan kirkkoherra TM Jyrki Kaarlo

Sakari Jormakka sunnuntaina 24.9. klo 10

3. vaalisijalla oleva Lohtajan seurakunnan kirkkoherra TM Antti Olavi

Lapinoja sunnuntaina 1.10. klo 10.

 

Kempeleen seurakunnan kirkkoherranvaali toimitetaan Kempeleen kirkossa sunnuntaina 15.10.2023 klo 10.00 pidettävän päiväjumalanpalveluksen jälkeen ja jatkuu siten kuin vaalilautakunta siitä omalla kuulutuksellaan

tarkemmin ilmoittaa.

 

Ennakkoäänestys ja kotiäänestys toimitetaan Kempeleen seurakunnassa 9.-13.10.2023 klo 9.00–18.00 vaalilautakunnan ilmoituksen mukaisesti.

Oulussa, Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 15. päivänä kesäkuuta 2023.

 

Jukka Keskitalo          Päivi Liiti

piispa                          hiippakuntapastori

 

Tämä kuulutus on julkaistu Kempeleen seurakunnan ilmoitustaululla ja tietoverkossa (kempeleen.seurakunta.fi -sivustolla) 30.8.2023

Ilmoitus vaalin tuloksen vahvistamiskokouksen pöytäkirjan nähtävillä olosta (julkaistu seurakunnan nettisivuilla ja tietoverkossa 16.10.2023)

Vaalilautakunnan ptk vaalin tuloksen vahvistamiskokouksesta 16.10.2023, julkaistu tietoverkossa 17.10.2023

Valitusosoitus vaalilautakunnan vaalin tuloksen vahvistamiskokouksen pöytäkirjasta, julkaistu tietoverkossa 17.10.2023

KUULUTUS

Kempeleen seurakunnassa toimitetaan välitön kirkkoherranvaali, eli seurakunnan kirkkoherran valitsevat seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut jäsenet. Sellaisia ovat äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi merkityt kaikki viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 15.10.2023 18 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on merkitty seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi viimeistään 4.8.2023.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä perjantaina 18.8. 2023 kello 10–14 ja maanantaina 21.8.2023 kello 15–19 Kempeleen kirkkoherranvirastossa, osoite Kissaojantie 12, 90450 Kempele.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 5.9. 2023 kello 16 mennessä Kempeleen kirkkoherranvirastoon, osoite Kissaojantie 12, 90450 Kempele.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 5.9.2023 kello 17 pidettävässä kokouksessaan.

 

Kempele 20.6.2023

 

Kempeleen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

 

Puheenjohtaja Heikki Mattila