Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Kempeleen seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 27 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,

  1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
  2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
  3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
  4. joka ei ole vajaavaltainen
  5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
  6. joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna arkisin ma-to klo 11-14 sekä 15.9.2022 kello 1116.00.

Kirkkoherranviraston osoite on Kissaojantie 12, 90450 Kempele.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Kempeleen kirkkoherranvirastosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Kempele 28.7.2022

Kempeleen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Saini Kela