Kuulutus seurakuntavaaleista

Kempeleen seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 27 jäsentä kirkkovaltuustoon.

Vaalit toimitetaan Pyhän Kolminaisuuden kirkossa 20.11.2022 kello 11.00–20.00.

Äänioikeutettu 15.8.2022 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 20.11.2022 täyttävä seurakunnan jäsen saa äänestää mainitussa äänestyspaikassa.

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikasta löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta kempeleenseurakunta.fi sekä osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Kempele 3.10.2022

Kempeleen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Saini Kela

-------------------------------------------------------------------------

Kuulutus Kempeleen seurakunnan ennakkoäänestyksestä

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–12.11.2022 joka päivä Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa, Kissaojantie 12, 90450 Kempele kello 9.00–18.00 (sekä alla olevissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä aikoina).

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2022 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Ennakkoäänestys järjestetään lisäksi seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa:

tiistaina 8.11.2022

klo 9.30–12.00 Kempeleen Lukio, os. Vihiluodontie 580, 90440 Kempele

klo 13.00–15.00 Osao, Kempele, Niittyrannantie 5, 90440 Kempele

keskiviikkona 9.11.2022 (laitosäänestykset)
klo 11.00–12.00 Terveyskeskussairaala, os. Kirkkotie 21, 90440 Kempele
klo 12.15–13.15 Hovila-koti, os. Kirkkotie 15, 90440 Kempele
klo 13.30–14.30 Palvelukoti Cajanus, os. Cajanuksentie 5A, 90440 Kempele
klo 15.00–16.00 Hoivakoti Pieni Pelakuu, os. Kangastie 2, 90450 Kempele

torstaina - perjantaina 10.11.-11.11.2022

klo 12.00–18.00 Kauppakeskus Zeppelin, keskusaukio, os. Zeppelinintie 1, 90450 Kempele

lauantaina 12.11.2022  

klo 10.00–16.00 Kauppakeskus Zeppelin keskusaukio, os. Zeppelinintie 1, 90450 Kempele

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 4.11.2022 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 08 5614 500.

Kempele 15.9.2022

Kempeleen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Saini Kela

-----------------------------------------------------------

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Kempeleen seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 27 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,

  1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,

  2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022

  3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,

  4. joka ei ole vajaavaltainen

  5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,

  6. joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna arkisin ma-to klo 11-14 sekä 15.9.2022 kello 1116.00.

Kirkkoherranviraston osoite on Kissaojantie 12, 90450 Kempele.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Kempeleen kirkkoherranvirastosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Kempele 28.7.2022

Kempeleen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Saini Kela

_______________________________________________________________________________________________

 

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Kempeleen seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 kirkkoherranvirastossa, os. Kissaojantie 12, 90450 Kempele.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022
16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, osoite Kissaojantie 12, 90450 Kempele.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.

Kempele 28.7.2022

Kempeleen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Saini Kela