Lapset istuvat lattialla pupukorvat päässä.

Päiväkerhot

 

Päiväkerhoon ilmoittautuminen kaudelle 2020-2021 avautuu 6.4., linkki ilmoittautumiseen löytyy tältä sivustolta alempaa

Kauden 2020-2021 päiväkerhot alkavat syksyllä viikolla 36, päiväkerhoryhmät kokoontuvat seuraavina aikoina:

  • Pyhän Kolminaisuuden kirkko, 3 krt/vko: ma, ti ja to klo 9-11.30 (3-5-vuotiaiden ryhmä)
  • Pyhän Kolminaisuuden kirkko, 2 krt/vko: ma ja to klo 12.30-15 (3-5-vuotiaiden ryhmä)
  • Kokkokankaan seurakuntakeskus, 2 krt/vko: ma ja to klo 9-11.30 (3-5-vuotiaiden ryhmä)
  • Kokkokankaan seurakuntakeskus, 3 krt/vko: ma, ti ja to klo 12.30-15 (3-5-vuotiaiden ryhmä)

 

Päiväkerhoihin ilmoittautuneet lapset pääsevät syyskuussa alkaviin päiväkerhoihin, kerhot alkavat tämän hetkisen tiedon mukaan viikolla 36. Kerhokirjeet postitetaan elokuun aikana. 

 

Seurakunnan päiväkerhotyön yleisteema on Suuri ihme. Pohjana on Psalmi 139:14 " Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä."

Lapsi on seurakunnan päiväkerhossa aikuisen silmäterä. Päiväkerho on lasta varten, hänen kasvunsa ja oppimisensa pesäpaikka. Katsomme lapsen elämää kokonaisuutena.

Päiväkerhon perustana on kristillinen ihmiskäsitys. Lastenohjaaja kohtaa lapsen sekä ainutlaatuisena yksilönä että vertaisryhmän tärkeänä jäsenenä. Lapsi kaipaa kavereita ja kasvaa yhdessä toisten kanssa. Lapsi on aktiivinen toimija, joka on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Lastenohjaaja antaa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti virikkeitä ja aineksia, joiden pohjalta lapsi rakentaa omaa elämäänsä.  Seurakunnan toiminta tukee lapsen identiteetin kehittymistä, osallisuutta yhteisössä ja elämäntarkoituksen ja tehtävän löytämistä. Seurakunnan varhaiskasvatus on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kasvatuksen, opetuksen ja hoivan muodostama kokonaisuus. Lapsella on tarve oppia ja kehittyä. Pedagogiikka rakentuu tämän varaan.

Kempeleen seurakunnan päiväkerho on kirkon toimintaa 3 - 5 - vuotiaiden lasten parissa. Päiväkerhossa vaalitaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua. Päiväkerhossa toimitaan lasten, vanhempien ja työntekijöiden välisessä kumppanuudessa. 

Vanhemmat voivat ilmoittaa lapsen Kempeleen seurakunnan päiväkerhoon, kun lapsi on täyttänyt kolme vuotta. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti alla olevasta linkistä. Lastenohjaajat ottavat ilmoittautumisen jälkeen kotiin yhteyttä ja sopivat vanhempien kanssa tarkemmin kerhon aloittamisesta. Keväisin ilmoittaudutaan seuraavan kauden toimintaan ja toimintavuoden aikana lapsi pääsee kerhoon, jos ryhmissä on tilaa.

 

Päiväkerhoon ilmoittautuminen kaudelle 2020-2021

Päiväkerhomaksu

on tarvikemaksu, joka laskutetaan toimintakausittain (syksy, kevät) sen jälkeen, kun lapsi on osallistunut kerhoon viisi kertaa. Yhden kerran viikossa kokoontuvissa ryhmissä kerhomaksu laskutetaan, kun lapsi on osallistunut kolme kertaa kerhoon.

Vuonna 2020 tarvikemaksu on 55 €/ toimintakausi kolme kertaa viikossa kokoontuvista kerhoista, 40 €/ toimintakausi kaksi kertaa viikossa kokoontuvista kerhoista ja 30 €/ toimintakausi yksi kertaa viikossa kokoontuvista kerhoista. Seurakunnan ulkopuolisilta maksut ovat kaksinkertaiset.

Alla olevasta linkistä voit tutustua kirkon varhaiskasvatussuunnitelmaan

http://sivut.evl.fi/vasukirkossa/

Infoa seurakunnan päiväkerhoista
Varhaiskasvatuksen lähiesimies, seurakuntapastori