Seurakunnan myöntämät talousarvio- ja toiminta-avustukset
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Päivän sana

To 17.10.2019
Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä.
Iäti kestää hänen armonsa. Ps. 136:1
Kempeleen seurakunta - etusivulle
Sivukartta Tekstin koko   a A A Tulosta sivu

Seurakunnan myöntämät talousarvio- ja toiminta-avustukset

Seurakunnan talousarvio- ja toiminta-avustusten myöntämistä ohjaavat seuraavat kirkkolain kohdat:

  • Kirkkolain 1 luvun 2 §/Kirkon tehtävä:

Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.”

 

  • Kirkkolain 4 luvun 1 §/Seurakunnan tehtävät:

Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.”

 

  • Kirkkolain 15 luvun 1 §/Varojen käyttäminen:

Seurakunnan varoja saadaan käyttää ainoastaan niiden tehtävien hoitamiseen.”

 

  • Kirkkolain 15 luvun 2 §/Kirkollisvero:

Seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan ja kirkon tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa. Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen.”

 

Seurakunnan on näin mahdollista myöntää avustusta kirkon kansainväliselle työlle ja kirkollisiin tarkoituksiin. Kirkko toteuttaa kansainvälistä vastuuta kolmella eri tavalla: julistamalla eli kertomalla kristillisestä uskosta ja toiminnasta sekä auttamalla ja pyrkimällä vaikuttamaan. Auttaminen ilmenee yksilöiden ja yhteisöjen tukemisena, vaikuttaminen puolestaan hädän syihin paneutumisena ja niiden poistamisena.

 

Kirkon työtä ulkomailla toteuttavat seuraavat lähetysjärjestöt:

Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä

Medialähetys Sanansaattajat

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 

Suomen Lähetysseura

Suomen Pipliaseura

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland

 

Kirkon lähetysjärjestöt tekevät yhteistyötä kehitysyhteistyössä, rauhantyössä ja humanitaarisessa avussa Kirkon Ulkomaanavun kanssa.

Kirkossa ulkomaisesta työstä vastaa kirkon ulkoasiain osasto. Siellä kansainvälisiä asioita hoidetaan kolmesta näkökulmasta: kirkkojen yhteys, ulkosuomalaistyö sekä lähetystyö ja kansainvälinen diakonia.

 

Kirkkovaltuuston hyväksymät talousarvioavustukset:

Seurakunnan toistaiseksi voimassa olevat nimikkosopimukset:

Kirkon Ulkomaanapu:

  • 9 900 €

 

Kirkollisiin tarkoituksiin tilikauden aikana myönnettäviin toiminta-avustuksiin varattavasta määrärahamäärästä päättää kirkkovaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Varattavan määrärahan suuruus vaihtelee vuosittain seurakunnan taloudellisen tilanteen perusteella. Vuodelle 2019 tehty määrärahavaraus on 4 000 €, jonka Yleisen seurakuntatyön johtokunta on esittänyt varattavaksi musiikkityön työalan seurakunnallista musiikkityötä tukeviin avustuksiin.

Talousjohtaja valmistelee toiminta-avustusanomukset kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Toiminta-avustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia.Kirkkoneuvosto voi myöntää harkinnanvaraisen toiminta-avustuksen yhdistyksille toimintaan, joka tukee ja täydentää kirkon ja seurakunnan tehtävää Kirkkolain 1 luvun 2 pykälän ja Kirkkolain 4 luvun 1 pykälän mukaisesti. Toiminta-avustusta voidaan myöntää vain hakijayhteisön sääntöjen mukaiseen toimintaan.

 

Kirkkoneuvosto on myöntänyt vuonna 2018 seuraavat toiminta-avustukset:

Kempeleen Kirkkokuoro ry:

  • 3 800 €

 

   

pdf liite

Kempeleen seurakunnan toiminta-avustusten myöntämisperiaatteet Hyväksytty kirkkovaltuustossa 13.10.2016