Päiväkerhot
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Päivän sana

La 21.9.2019
Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meille elämän. 1 Joh. 4:9
Kempeleen seurakunta - etusivulle
Sivukartta Tekstin koko   a A A Tulosta sivu

Päiväkerhot

Seurakunta tarjoaa päiväkerhotoimintaa 3-5- vuotiaille lapsille kolmessa eri kerhopisteessä.

Päiväkerho

Seurakunnan päiväkerhotyön yleisteema on Suuri ihme. Pohjana on Psalmi 139:14 " Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä."

Lapsi on seurakunnan päiväkerhossa aikuisen silmäterä. Päiväkerho on lasta varten, hänen kasvunsa ja oppimisensa pesäpaikka. Katsomme lapsen elämää kokonaisuutena.

Päiväkerhon perustana on kristillinen ihmiskäsitys. Lastenohjaaja kohtaa lapsen sekä ainutlaatuisena yksilönä että vertaisryhmän tärkeänä jäsenenä. Lapsi kaipaa kavereita ja kasvaa yhdessä toisten kanssa. Lapsi on aktiivinen toimija, joka on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Lastenohjaaja antaa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti virikkeitä ja aineksia, joiden pohjalta lapsi rakentaa omaa elämäänsä.  Seurakunnan toiminta tukee lapsen identiteetin kehittymistä, osallisuutta yhteisössä ja elämäntarkoituksen ja tehtävän löytämistä. Seurakunnan varhaiskasvatus on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kasvatuksen, opetuksen ja hoivan muodostama kokonaisuus. Lapsella on tarve oppia ja kehittyä. Pedagogiikka rakentuu tämän varaan.

Kempeleen seurakunnan päiväkerho on kirkon toimintaa 3 - 5 - vuotiaiden lasten parissa. Päiväkerhossa vaalitaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua. Päiväkerhossa toimitaan lasten, vanhempien ja työntekijöiden välisessä kumppanuudessa. Kempeleen seurakunta tarjoaa  3-4- vuotiaille kaksi kertaa viikossa olevaa kerhotoimintaa ja 5- vuotiaille lapsille kolme kertaa viikossa olevaa kerhotoimintaa kaikissa kahdessa kerhopisteessä.

Vanhemmat voivat ilmoittaa lapsen Kempeleen seurakunnan päiväkerhoon, kun lapsi on täyttänyt kolme vuotta. Kerhoilmoittautuminen tehdään sähköisesti sähköinen ilmoittautuminen ja lomakkeet -välilehdellä. Lastenohjaajat ottavat ilmoittautumisen jälkeen kotiin yhteyttä ja sopivat vanhempien kanssa tarkemmin kerhon aloittamisesta. Keväisin ilmoittaudutaan seuraavan kauden toimintaan ja toimintavuoden aikana lapsi pääsee kerhoon, jos ryhmissä on tilaa.

Päiväkerhomaksu

on tarvikemaksu, joka laskutetaan toimintakausittain (syksy, kevät) sen jälkeen, kun lapsi on osallistunut kerhoon viisi kertaa. Yhden kerran viikossa kokoontuvissa ryhmissä kerhomaksu laskutetaan, kun lapsi on osallistunut kolme kertaa kerhoon.

Vuonna 2019 tarvikemaksu on 55 €/ toimintakausi kolme kertaa viikossa kokoontuvista kerhoista, 40 €/ toimintakausi kaksi kertaa viikossa kokoontuvista kerhoista ja 30 €/ toimintakausi yksi kertaa viikossa kokoontuvista kerhoista. Seurakunnan ulkopuolisilta maksut ovat kaksin kertaiset.

 

 

Alla olevasta linkistä voit tutustua kirkon varhaiskasvatussuunnitelmaan

http://sivut.evl.fi/vasukirkossa/

 


docx liite

Päiväkerhon alkukeskustelulomake