Vanha kirkko
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Päivän sana

Ke 25.4.2018
Sitä, mikä heille oli luvattu, he eivät saaneet; he olivat vain etäältä nähneet sen ja tervehtineet sitä iloiten, tunnustaen olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Hepr. 11:13
Kempeleen seurakunta - etusivulle
Sivukartta Tekstin koko   a A A Tulosta sivu

Vanha kirkko


 

Vanha kirkko on remontissa kesäkauden 2017.

 

Vihiluodontie 590, 90440 Kempele

Uusi osoite 1.8.2016 alkaen: Vihiluodonkuja 1, 90440 Kempele

Kartta

Kempeleen vanha kirkko on yksi maamme 11:sta jäljellä olevasta arvokkaasta tukipilarikirkosta.

Kempeleen vanha kirkko valmistui vuonna 1691 ja kuuluu maamme vanhimpiin puukirkkoihin. Kirkossa on Mikael Toppeliuksen tekemiä maalauksia vuosilta 1785-1786 ja 1795. Kirkon korkea torni on aikoinaan toiminut merenkulkijoilla suunnistusapuna.

Kirkko on suosittu vihkikirkko kesäisin.

Kirkkoon mahtuu 150 henkilöä.

 

Kirkkomme urut

 

Kempeleen tukipilarikirkko on suomalainen erikoisuus

 

"Lakeuden äärellä, kaupungin naapurina" -Kempeleen kulttuuriympäristöohjelmaan 2005 on koottu tietoa paikallisesti arvokkaiksi tunnistetuista kulttuuriympäristöistä Kempeleessä.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kirkkovaltuusto on vahvistanut vuodelle 2016 määrärahavarauksen Vanhan kirkon, kellotapulin ja sen lähiympäristön esiselvitys- ja hankesuunnitelmavaiheiden toteuttamista sekä sankarihauta-alueen kunnostamista varten.

Nyt aloitettava korjaushanke on käynnistetty tarveselvityksellä, jossa kartoitetaan mm. hankkeen sisältöä, vaihtoehtoja ja resursseja sekä käydään hankkeeseen liittyvää arvokeskustelua. Suojellun kirkon laaja korjaushanke edellyttää suunnittelun pohjaksi lisäksi rakennushistoriaselvityksen laatimista. Selvitystyön perustavoitteena on kohteen säilyttävien ominaisuuksien löytäminen sekä taustatietojen hankkiminen suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi.

Rakennushistoriaselvityksen tärkein tavoite on kokonaiskuvan luominen kohteesta ja sen tavoitteena onkin yhdistää tiedot kohteen historiasta, muutosvaiheista ja nykytilasta tarjoten kokonaiskuvan rakennuksen tähänastisesta elämänkaaresta. Työn aikana arkisto- ja kenttätyövaiheet lomittuvat toisiinsa ja eri lähteistä saatavat tiedot täydentävät kokonaiskuvaa kohteesta.Valmis selvitys vastaa kysymyksiin “Millainen rakennus on?” ja “Miksi se on sellainen kuin on?”

Yhdessä yllä mainitun selvityksen kanssa on aloitettu myös sankarihauta-alueen kunnostus- ja restaurointitoimet.

Vanhan kirkon ja kellotapulin rakenneavaukset ja muut kenttätyöt sekä mahdolliset laboratoriotutkimukset on suunniteltu tehtäväksi kesä-elokuussa 2016

Vanhaan kirkkoon tehtävät tutkimukset tehdään huomioiden kirkkosalin arvokkaat maalaukset ja rakenteet sekä kunnioittaen kirkon alle haudattujen vainajien hautarauhaa.

 

Otamme mielemme vastaan valokuva-aineistoa kuva-arkistoamme ja kunnostushankkeeseemme liittyen Vanhan kirkkomme, kellotapulimme ja sankarihauta-alueemme eri vaiheista.

Lisätietoja: talousjohtaja Anneli Salo, puh. 040-779 0650